Viktig informasjon til alle ansatte!

Vår viktigste oppgave i dag, og dagene fremover er å begrense smitte.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:
• Du mistenker at du kan være smittet.
• Du har fått bekreftet at du er smittet.
• Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
• Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med noen som er bekreftet smittet (nærkontakt).
• Alle som har vært på reise utenfor Norden skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.

Merk dere fjerde punkt: Det skal være bekreftet smitte!

Alle som er hjemme grunnet punktene ovenfor skal melde fra om dette til sin avdelingsleder.

Stavanger kommune kommer med hyppige oppdateringer om retningslinjer, og om hvordan vi ansatte skal forholde oss til situasjonen vi er i.

Alle ansatte plikter å holde seg oppdatert daglig. Vi anbefaler at dere alle sjekker minimum 2 ganger daglig.
https://stavangerkommune.sharepoint.com/sites/intranett

Ta kontakt med din avdelingsleder dersom du har spørsmål.

Med hilsen
Beredskapsgruppen

Publisert i