Vi har startet med skolemat.

Første måltid ble servert til lunsj 11.06 på Smiodden ungdomsskole og Kvernevik barneskole. I førsteomgang er det noen få klasser som er utvalgt, men på sikt vil dette være et tilbud som blir tilgjengelig for flere.
I Stavanger plattformen etter valget i 2019 lovte det politisk flertall at ingen barn skal gå sultne på skolen. Den 20.05.2020 vedtok utvalg for oppvekst og utdanning at skolemat igangsettes snarest, helst før sommerferien, med en pilot for å se hvordan skolemat iverksettes i praksis. Stavanger Byggdrift KF (SBD) fikk i oppgave å gjennomføre en pilot der ulike menyer og ulike sider ved innføring av skolemat blir vurdert. Piloten inkluderer utprøving på et utvalg skoler i levekårsområdene.

SBD er veldig stolt over å kunne få gå i gang med et så spennende og fremtidsrettet prosjekt. Vi vil bruke tiden før sommerferien til å fokusere på logistikk og systemer for kommunikasjon og bestilling. I sommerferien vil vi utvikle flere sunne og velsmakende menyer som bidrar til matglede og lærelyst. I denne tiden vil vi også lyse ut prosjektstillinger til å finne de rette personene til å utvikle denne viktige bestillingen fra kommunen. Prosjektet skal ha en sosial profil som skal legge til rette for arbeidstrening.

Publisert i