Utdeling av erkjentlighetsgaver

Det vil si gave for lang og tro tjeneste gjennom 25 år, først i Stavanger Kommune og de 10 siste årene i Stavanger byggdrift KF der hun har vært ansatt innen renhold sammen med mange dyktige medarbeidere.

Åse Asbjørnsen er ansatt ved avdeling Miljø og er Renholder ved Hundvåg skole.

Vi gratulerer med utmerkelsen og takker for flott innsats gjennom mange år.

Publisert i