Styret og varamedlemmer

Leif Arne Moi Nilsen
Leder (Frp) lamn@lyse.net

Tone Brandtzæg
Nestleder (H)

Line C. M. Christiansen
Medlem (V)

Jone Laursen
Medlem (Ap)

Tor-Arvid Josdal
Ansattes representant

Arthur Hauge
Vara for H/V (Pp)

Bjørg Tysdal Moe
Vara for H/V (Krf)

Kate Elin Norland
Vara for H/V (SP)

Kristian Grødem
Vara for H/V (Fnb)

Linda Kruger
Vara for AP (Ap)

Atle Simonsen
Vara for Frp (Frp)

Anne Jorunn Engelsgjerd
Vara for ansattes representant

Kjetil Berg
Sekretær (Daglig leder SBD)