Samfunnsansvar

Hjem / Om oss / Samfunnsansvar

Ta større samfunnsansvar – Flere i arbeid!

Vi er en pådriver for å få flere i arbeid. Stavanger byggdrift KF har mulighet og anledning til å tilby mennesker i ulike livssituasjoner et meningsfylt arbeid. IA-samarbeidets overordnede mål er å skape et arbeidsliv med plass til allegjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten øke sysselsettingen. Dette arbeidet er en integrert del av vår forretningsstrategi for å sikre at samfunnsansvaret ivaretas i den daglige driften. Vi ønsker en livsfaseorientert personalpolitikk, som setter fokus på alle parter i arbeidslivet. Vi arbeider innenfor et bredt, og opp mot flere ulike fagfelt. Vi har av den grunn mulighet til å inngå ulike midlertidige avtaler og ordninger. Vi samarbeid med NAV, Arbeidstreningsseksjonen, Arbeidslivsenteret og ByggOpp.

Vårt bidrag

  • Arbeidstrening
  • Arbeidsutprøving
  • Arbeid til mennesker med ulike helseutfordringer
  • Lærlinger (fag- og svennebrev)