Møteprotokoller

Hjem / Om oss / Møteprotokoller

Her kan du lese møteprotokoller og laste ned filene.

Møtereferater for 2021

Styremøte 03.03.2021
Last ned møtereferat.pdf

Møtereferater for 2020

Styremøte 16.12.2020
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 23.09.2020
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 19.08.2020
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 13.05.2020
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 04.03.2020
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 05 .02.2020
Last ned møtereferat.pdf

Møtereferater for 2019

Styremøte 06-07.02.2019
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 06.03.2019
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 15.05.2019
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 15.08.2019
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 18.09.2019
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 04.12.2019
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2018

Styremøte 13.01.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 7.02.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 07.03.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 23.05.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 21.07.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 22.08.2018
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 18.10.2018 (utsatt)
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 05.12.2018
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2017

Styremøte 08.02.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 08.03.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 24.05.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 20-21.06.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 13.09.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 18.10.2017
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 19.12.2017
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2016

Styremøte 13.01.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 10.02.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 09.03.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 13.04.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 25.05.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 22.06.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 14.09.2016
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 14.12.2016
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2015

Styremøte 10.02.2015
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 10.03.2015
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 19.05.2015
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 16.06.2015
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 10.09.2015
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 22.10.2015
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2014

Styremøte 10.02.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 13.03.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 22.05.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 11.06.2014 Møtereferat (ex.ord)
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 26.06.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 09.09.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 20.10.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 11.12.2014 Møtereferat
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2013

Styremøte 07.02.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 14.03.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 16.04.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 13.06.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 12.09.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 24.10.2013
Last ned møtereferat.pdf

Styremøte 09.12.2013
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2012

Torsdag 16.feb.2012 kl. 14.00
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 15.mar.2012 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 15.mai.2012 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 14.jun.2012 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Tors- fre. 18-19.okt.2012 kl. 13.00
Last ned møtereferat.pdf


Møtereferater for 2011

Onsdag 23.02.2011 kl. 16.00
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 12.05.2011 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 16.06.2011 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 15.09.2011 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf

Torsdag 15.12.2011 kl. 15.30
Last ned møtereferat.pdf