Miljøprofil

Hjem / Om oss / Miljøprofil

Stavanger byggdrift KF er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårnsertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Stavanger byggdrift KF arbeider kontinuerlig med miljøbevisste valg av produktet og tjenester innen:

1. Arbeidsmiljø

  • Fokus på reduksjon av sykefravær
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Ulike velferdstiltak og ordninger

2. Innkjøp

  • Fokus på bruk av anerkjent miljøledelse og miljømerker

3. Energi

  • Fokus på miljøtiltak på vårt kontorbygg

4. Transport

  • Vår bilpark består i dag av 30 % el-biler og ca. 10% gassbiler. Målsettingen vår er 100% i henhold til kommunens miljøvedtak
  • HjemJobbHjem-bedrift som oppfordrer våre ansatte til å benytte seg av kollektivt
  • Leasing av El-sykkel som oppfordrer våre ansatte å sykle til jobb

5. Avfall/ Kildesortering

  • Fokus på sortering (tilgjengelighet)
  • Kildesorteringsanlegg etablert ved vårt kontorbygg