HMS & Interne dokumenter

Egenmelding doc  /  pdf

Kjørebok 2013 (PS. Husk å skaffe dagens satser slik at du får riktig beløp.)

Permisjons søknadsskjema doc  /  pdf

Timeliste Drift.xls

S10 003: Skjema for overføring av restferie doc  /  pdf

S10 010: Skjema for lån av Firma bil til Privat ærend doc  /  pdf

S10 026: Ferie ønske skjema doc  /  pdf

Lønnsslipp på E-Post

Lønnsslipper kan sendes på e-post

Trinn 1 er nå fullført og alle som har kommunal e-postadresse får i utgangspunktet lønnslippen dit. det kan også ordnes med ned henting av kommunal E-post på smart mobil. kontakt din leder for hjelp ved tilkobling.

lønnslipp kan sendes i papir, men dette er kun hvis det er særskilt grunnlag for dette.

Elektronisk lønnsslipp vil komme som e-post fra Agresso. For å åpne vedlegget må man skrive inn passord, som er ansattnummeret (finnes i emnefeltet på e-posten) + de 5 siste sifrene i personnummeret.

Last ned .doc  /  .pdf

AMU (Arbeidsmiljøutvalg)