HMS & Interne dokumenter

Interne dokumenter


Egenmelding doc  /  pdf

Kjørebok 2013 (PS. Endring i satsene 02.02.2013)

R10_023_Rutiner_vedrørende_lån_av_tilhengere

Permisjons søknadsskjema doc  /  pdf

Timeliste Drift.xls

S10 003: Skjema for overføring av restferie doc  /  pdf

S10 010: Skjema for lån av Firma bil til Privat ærend doc  /  pdf

S10 026: Ferie ønske skjema doc  /  pdf

Lønnsslipp på E-Post

 

Lønnsslipper kan sendes på e-post

Trinn 1 er nå fullført og alle som har kommunal e-postadresse får i utgangspunktet lønnslippen dit.

Trinn 2: Alle som vil, kan få lønnsslippen sendt til sin private e-post.

De som ønsker dette bes fylle inn og levere skjema  til nærmeste overordnede, som deretter sender dette inn til lønningsfører. Skjema kan eventuelt også fåes i resepsjonen vår i Sandvikveien 21.

Det såkalte ressursnummeret, også kalt ansattnummer, skal oppgis på skjemaet. Ansattnummeret står på lønnsslippene (i feltet under avsenderadressen).

Elektronisk lønnsslipp vil komme som e-post fra Agresso. For å åpne vedlegget må man skrive inn passord, som er ansattnummeret (finnes i emnefeltet på e-posten) + de 5 siste sifrene i personnummeret.

Last ned .doc  /  .pdf

 

AMU (Arbeidsmiljøutvalg)