Om oss

Hjem / Om oss

Stavanger byggdrift KF ble i 2001 skilt ut som et kommunalt foretak og er en frittstående del av kommunens forvaltning. Foretaket er derimot ikke et eget rettssubjekt. Det er kommunen som er part i foretakets avtaler, og som hefter for foretakets forpliktelser. Foretaket er heleid av Stavanger kommune.

Vi er Stavanger kommunes leverandør av tjenester innen eiendomsdrift, vedlikehold, prosjekter, renhold og matproduksjon og kantinedrift.

I 2019 etablerte Stavanger byggdrift KF et nytt satsningsområde for Boligselskaper. Avdelingens formål er å levere tjenester til beboere og styrer i boligsameier.

Vi leverer alle tjenestene dere trenger for å sikre et trygt og trivelig bomiljø.

Boligselskapet er en frittstående avdeling av Stavanger byggdrift KF, og driftes på egne økonomiske midler.

Stavanger byggdrift KF arbeider kontinuerlig for å være en attraktiv arbeidsgiver for både eksisterende ansatte og potensielt nye ansatte.

Vi har et syn på mennesket og mangfold som en viktig ressurs. Stavanger byggdrift KF har lang og god erfaring som flerkulturell arbeidsplass og er representert med om lag 38 ulike nasjonaliteter.

Stavanger Byggdrift KF har ca. 400 ansatte.