Lønnsslipper kan sendes på e-post

Trinn 1 er nå fullført og alle som har kommunal e-postadresse får i utgangspunktet lønnslippen dit.

Trinn 2: Alle som vil, kan få lønnsslippen sendt til sin private e-post.

De som ønsker dette bes fylle inn og levere skjema til nærmeste overordnede, som deretter sender dette inn til lønningsfører. Skjema kan eventuelt også fåes i resepsjonen vår i Fabrikkveien 25 på Forus.

Det såkalte ressursnummeret, også kalt ansattnummer, skal oppgis på skjemaet. Ansattnummeret står på lønnsslippene (i feltet under avsenderadressen).

Elektronisk lønnsslipp vil komme som e-post fra Agresso. For å åpne vedlegget må man skrive inn passord, som er ansattnummeret (finnes i emnefeltet på e-posten) + de 5 siste sifrene i personnummeret.

Last ned skjema

Publisert i