Prosjekt

Prosjektledelse

Hjem / Kommunale tjenester / Prosjekt / Prosjektledelse

Vi gjennomfører prosjekter fra tidlig planleggingsfase til ferdigstilling på en trygg, kvalitetsmessig og kostnadseffektiv måte. Prosjekter gjennomføres på bestilling fra byggeier. Vi fastsetter fremdriftsplan for prosjektene og jobber aktivt for å innfri denne.

Kjekke tilbakemeldinger fra våre oppdragsgivere  

«Jeg føler meg trygg når Stavanger byggdrift har bygge- og prosjektledelse på mine prosjekter, kvaliteten blir svært godt ivaretatt.»   

«God dialog er en forutsetning for et vellykket prosjekt»

Kontaktperson

head

Morten Myhre

Leder Prosjekt og boligselskaper

Tlf. 51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 80
morten.myhre@stavanger.kommune.no