Prosjekt

Prosjekt

Hjem / Kommunale tjenester / Prosjekt

Avdelingen har 70 motiverte og dyktige medarbeidere som utfører alle typer vedlikeholds- og prosjektoppdrag.

Vår hoved-oppdragsgiver er Stavanger kommune. Leveransen vår er blant annet knyttet til kommunale leiligheter og kommunale bygg som skoler, sykehjem, barnehager, bydelshus, offentlige kontorer, omsorgsboliger og bofellesskap med mer. HMS og kvalitet er alltid en rød tråd i vår utførelse, og kunden skal kjenne seg trygg på vår leveranse.

Avdelingen er i stadig utvikling og vi er alltid positive til nye oppdrag og potensielle kunder.

Kontaktperson

head

Morten Myhre

Leder Prosjekt og boligselskaper

Tlf. 51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 80
morten.myhre@stavanger.kommune.no