Vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdstjeneste

Hjem / Kommunale tjenester / Eiendomsdrift / Drifts- og vedlikeholdstjeneste

Våre byggdriftere utfører drift og vedlikehold på bestilling fra Stavanger kommune og virksomhetene. Våre medarbeidere har en bred fagkompetanse og vi er godt representert med de fleste byggfag.

Noen faste oppgaver

  • Allment tilsyn av bygg
  • Drift av tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjonsanlegg
  • Internkontroll
  • Kontroll av fasader, tak, vinduer, dører/låser, VVS anlegg
  • Energi, vann og avfallshåndtering
  • Heiser

Virksomheten har også mulighet til å bestille byggdrifteren til å utføre enkelte brukerstyrte tjenester som montering av inventar, flytting, møblering med mer.

Kontaktperson

Kenneth Erga

Kenneth Erga

Avdelingsleder drift

Telefon 51 91 47 70
Direkte linje 51 91 47 86
kenneth.erga@stavanger.kommune.no