Vedlikehold

Maskin og utstyrspark

Hjem / Kommunale tjenester / Eiendomsdrift / Maskin og utstyrspark

Stavanger Byggdrift sørger alltid for at maskin- og utstyrsparken inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret holder høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.

Maskin – og utstyrspark inneholder blant annet

Grøntområder og utomhus

 • Hekksakser
 • Plenklipper
 • Kantklipper
 • Feiemaskin
 • Løvblåser/suger
 • Høytrykksspylere
 • Motorsager
 • All nødvendig verneutstyr

Transport

 • Liten lastebil
 • Varebil
 • Tilhengere til alle formål

Bygningsmasse utvendig/innvendig

 • Stillas
 • Drone
 • Lift
 • Spylevogn for større spylejobber
 • Slamsuger til takrenner
 • Lensepumpe
 • Avfuktere
 • Vifter i alle størrelser
 • Støvsuger/vannsuger
 • Fallsikringsutstyr for arbeid i høyden

Kontaktperson

Kenneth Erga

Kenneth Erga

Avdelingsleder drift

Telefon 51 91 47 70
Direkte linje 51 91 47 86
kenneth.erga@stavanger.kommune.no