Vedlikehold

Eiendomsdrift

Hjem / Kommunale tjenester / Eiendomsdrift

Avdelingen har 60 motiverte og dyktige medarbeidere som ivaretar drift og vedlikehold på kommunale bygg.

Byggene som vi drifter er skoler, skolebasseng, sykehjem, barnehager, bydelshus, offentlige kontorer, omsorgsboliger og bofellesskap.

Skolebasseng St.Svithun skole

Kontaktperson

Kenneth Erga

Kenneth Erga

Avdelingsleder drift

Telefon 51 91 47 70
Direkte linje 51 91 47 86
kenneth.erga@stavanger.kommune.no