IA møte 16.09.2015 SBD

Her er Presentasjonene som ble brukt på møtet (+ Polsk og Engelsk versjon)

Norsk versjon

Engelsk versjon (English version)

Polsk versjon (Polska wersja)

 

Publisert i