For boligselskaper

Maskin og utstyrspark

Hjem / For boligselskaper / Maskin og utstyrspark

Stavanger Byggdrift sørger alltid for at maskin- og utstyrsparken inneholder et bredt spekter av maskiner, biler og utstyr med nødvendige kapasiteter og kvaliteter. Utstyret holder høy standard relatert til HMS og kvalitet for både personell, arbeidsutførelse og omgivelser.
Stavanger byggdrift har Avinor-sertifiserte dronepiloter. Vi utfører på forespørsel inspeksjoner av bygninger på en kostnadseffektiv og HMS-forsvarlig måte. I etterkant av inspeksjonen utarbeides det en rapport.

Maskin – og utstyrspark inneholder blant annet

Grøntområder og utomhus

 • Hekksakser
 • Plenklipper
 • Kantklipper
 • Feiemaskin
 • Løvblåser/suger
 • Høytrykksspylere
 • Motorsager
 • All nødvendig verneutstyr

Transport

 • Liten lastebil
 • Varebil
 • Tilhengere til alle formål

Bygningsmasse utvendig/innvendig

 • Stillas
 • Drone
 • Lift
 • Spylevogn for større spylejobber
 • Slamsuger til takrenner
 • Lensepumpe
 • Avfuktere
 • Vifter i alle størrelser
 • Støvsuger/vannsuger
 • Fallsikringsutstyr for arbeid i høyden

Kontaktperson

head

Morten Myhre

Leder Prosjekt og boligselskaper

Tlf. 51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 80
morten.myhre@stavanger.kommune.no