For boligselskaper

Vaktmester bygg

En vaktmester har ansvar for vedlikeholdsarbeid inne og ute. Dette kan innebære alt fra små og store reparasjoner, lys i fellesarealer, feiing, søppelhåndtering, kontroll og ettersyn av tekniske installasjoner.

Tjenestene inneholder blant annet:

 • Allment tilsyn av bygg
 • Drift av tekniske anlegg som varme, kjøling og ventilasjonsanlegg
 • Service og vedlikeholdsavtale på tekniske anlegg
 • Tilsyn av utearealer
 • Internkontroll
 • HMS / risikovurdering
 • Kontroll og utbedring av lekeplasser inkl. månedlig rapport
 • Taksjekk
 • Energi, vann og avfallshåndtering

Vi tilbyr også:

 • Oppmerking av parkeringsplasser
 • Høytrykksvask av uteareal og bygningsmasse
 • Bygningsinspeksjon med drone
 • Dekkhotell
 • 24 timers beredskapsvakt

Sammen setter vi opp en arbeidsliste etter ditt behov.

Kontaktperson

head

Morten Myhre

Leder Prosjekt og boligselskaper

Tlf. 51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 80
morten.myhre@stavanger.kommune.no