For boligselskaper

Ladestasjoner elbil

Bor du i et borettslag eller et sameie som ikke har etablert lading i parkeringsanlegget eller på parkeringsplassen? Tips styret om at det er mulig å få støtte fra Stavanger kommune til å etablere ladeanlegg. 

Generelle råd til borettslag og sameier:

Tilrettelegging av infrastruktur
Ved installering av ladeanlegg i borettslag og sameier bør anlegget legges til rette slik at alle boenheter etter hvert kan få tilgang til lading. Laderne bør være av samme type for å hindre at strømnettet blir overbelastet.
DSB: Veileder for planlegging og prosjektering av ladestasjoner, for borettslag og andre. (pdf)

Fordeling av utgifter
Oppgradering av strømnettet og tilrettelegging for elbil-lading er fellesutgifter. De blir til vanlig delt på alle seksjonseierne etter en sameiebrøk.
Les mer: Støtte til elbil-lading i borettslag og sameier

En av våre mange ladestasjoner i Fabrikkveien 25

Kontaktperson

head

Morten Myhre

Leder Prosjekt og boligselskaper

Tlf. 51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 80
morten.myhre@stavanger.kommune.no