Vaktmestertjeneste

Vi drifter og vedlikeholder ca 500.000m2 fordelt på ca 170 bygg og ca 2500 leiligheter.

Driftsavdelingen har på bestilling fra Stavanger eiendom et ansvar for drifting og vedlikehold av kommunens bygg.
Dette er i hovedsak skoler, sykehjem, barnehager, bydelshus, offentlige kontorer, omsorgsboliger og bofellesskap.

Vi har i dag ca. 40 driftsoperatører som ivaretar disse oppgavene.

Straks-avdelingen tar seg av akutte og mindre oppdrag for beboere i leiligheter og omsorgsboliger.
Vi er representert med de fleste byggfag;

  • Tømrere
  • Rørleggere
  • Elektrikere
  • Mekanikere
  • Malere

Avdelingsleder Drift

Kenneth Erga

Telefon 51 91 47 70

Direkte linje 51 91 47 86

Mobil 951 94 567

kenneth.erga@stavanger.kommune.no