Renhold

Renholdsavdelingen driver med daglig renhold av skoler, barnehager, kontorer og andre bygg.

Vi leverer renholdstjenester til bygg som forvaltes av Stavanger Eiendom. Vi leverer også tjenester til andre virksomheter i Stavanger kommune. Våre oppdrag utføres i bygg som skoler, barnehager, legevakt, kontor-/administrasjonsbygg, boliger og byggeplasser.

Stavanger byggdrift KF har ca.230 renholdere på faste bygg. I tillegg har vi 22 renholdere som inngår i «Patruljen». De vikarierer for de faste renholderne ved fravær. Patruljen disponerer biler og arbeider sammen i team. Ved ekstrabestillinger er det ofte denne gruppen renholdere dere vil møte.

Flere av våre renholder har fagbrev og vi ønsker at flest mulig skaffer seg denne kompetansen. Vi har dyktige medarbeidere som sammen gjør oss til gode team. Renholderne ledes av en avdelingsleder og fagleder renhold. I tillegg har vi fem koordinatorer som gjennomfører 4 årlige kvalitetskontroller pr. bygg. Kvalitetskontrollene gjennomføres sammen med renholderne og baserer seg på renholdsrutiner og egne kvalitetspunkter.

Vi vektlegger gode relasjoner til våre kunder og ønsker også nye kunder velkommen til oss. Stavanger byggdrift KF kan bistå alle virksomheter med renholdstjenester. Spør oss om tilbud eller kontakt oss for rådgiving. Alle typer oppdrag er av interesse.

Vårt motto er: Me fikse det!

Avdelingsleder  Renhold

Veronica L. Pinto

Telefon 51 91 47 70

Direkte linje 51 91 47 94

Mobil 416 21 057

veronica.pinto@stavanger.kommune.no

Fagleder renhold

Arlene Amdahl

Telefon 51 91 47 70

Direkte linje 51 91 47 95

Mobil 952 90 038

arlene.amdal@stavanger.kommune.no