Håndverkertjenester

Vi utfører alle typer vedlikeholds- og prosjektsoppdrag.

Håndverksavdelingen vedlikeholder og oppgraderer kommunens bygg:

 • hus
 • leiligheter
 • skoler
 • sykehjem
 • barnehager
 • bydelshus
 • tilfluktsrom

Vi utfører alle typer vedlikeholds- og prosjektsoppdrag.
Arbeidet kan bestå i å pusse opp en bebodd/ubebodd leilighet med nytt
kjøkken/bad til større prosjektoppdrag på skoler eller sykehjem.

Vi har malere, tømrere, gulvleggere og prosjektoppfølgere. Alle våre håndtverkere og prosjektledere
har håndtverks- eller mesterbrev.

Høyt fokus på godt utført håndtverk, effektivitet og HMS. Derfor utføres det sikker jobbanalyse på
alle oppdrag og avdelingen har 22 verkstedsvogner med proff verktøy.
Trivsel på arbeidsplassen smitter over på godt og effektivt utført arbeid med blide kunder.

Fakta:

 • SE Boliger ca 2800 hus og leiligheter
 • Istandsetting bolig. 250 oppussinger pr år. Ca 30 mill kr
 • Bestilte prosjektoppdrag (større, små) fra SE. 450 pr år. Ca 25 mill
 • Drift / vedlikehold og prosjekter på parkeringsanlegg for Stavanger Parkering.
  (Jernbanelokket / Storhallen)
 • Rivingsprosjekter. Eks Åkragt, Buøy Ring 43
 • Eksterne kunder Lito Service
 • Sentralverkstedet på Forus

Avdelingsleder
Prosjekt
Tom Ådne Karlsen

Tlf.51 91 47 70
Direkte telefon 51 91 47 77
Mobil: 907 82 399
tom.a.karlsen@stavanger.kommune.no