Ansattes representant til Stavanger byggdrift styret

Da er valget vel gjennomført med god valgdeltakelse. Hele 128 stemmer ble avgitt.Det stilte hele 10 gode kandidater.

Tor Arvid Josdal og Anne Jorunn Engelsgjerd gratuleres som hhv. medlem og varamedlem i Stavanger byggdrifts styre de kommende 4 år.

Begge ble valgt med god margin.

Category: Aktuelt