fredag 20. april 2018

Møteplan

Møteplan 2018

Møteplan for Styret i Stavanger byggdrift KF 2018

Onsdag 08. feb. 2017  Oversende R-16 til revisjonen  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 08. mars 2017  Godkjenne R-16  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 24. mai 2017  Tertialrapport  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 21. juni 2017  Strategi møte  16oo  Ikke avklart
Onsdag 13. sept. 2017  Budsjett 201  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 18. okt. 2017    16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 20. des. 2017  Årsavslutning  16oo  Ikke avklart

Møteplan 2017

Møteplan for Styret i Stavanger byggdrift KF 2017

 

 Møtedato  Agenda  Kl.  Sted
Onsdag 08. feb. 2017  Oversende R-16 til revisjonen  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 08. mars 2017  Godkjenne R-16  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 24. mai 2017  Tertialrapport  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 21. juni 2017  Strategi møte  16oo  Ikke avklart
Onsdag 13. sept. 2017  Budsjett 201  16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 18. okt. 2017    16oo  Sandvikveien 21
Onsdag 20. des. 2017  Årsavslutning  16oo  Ikke avklart

Møteplan for 2016

Her er en oversikt over møter for 2016.

Les mer …

Kontakt Oss

Postadresse:
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse:
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

facebook_sortMøt oss på facebook

Stavanger Byggdrift KF eies
av Stavanger Kommune.

Stavanger Kommune logo

Miljøfyrtårn logo 2