fredag 20. april 2018

Nyhetsbrev?

Abonner på nyheter.

E-post

Utdeling av erkjentlighetsgaver

Torsdag 24. november 2011 var utdeling av erkjentlighetsgaver på Ledaal.

Det vil si gave for lang og tro tjeneste gjennom 25 år, først i Stavanger Kommune og de 10 siste årene i Stavanger byggdrift KF der hun har vært ansatt innen renhold sammen med mange dyktige medarbeidere.

Åse Asbjørnsen er ansatt ved avdeling Miljø og er Renholder ved Hundvåg skole.

Vi gratulerer med utmerkelsen og takker for flott innsats gjennom mange år.

Sist oppdatert 02. september 2013

Kontakt Oss

Postadresse:
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse:
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

facebook_sortMøt oss på facebook

Stavanger Byggdrift KF eies
av Stavanger Kommune.

Stavanger Kommune logo

Miljøfyrtårn logo 2