fredag 20. april 2018

AKTUELT

Lønnsslipper kan sendes på e-post

Trinn 1 er nå fullført og alle som har kommunal e-postadresse får i utgangspunktet lønnslippen dit.

Trinn 2: Alle som vil, kan få lønnsslippen sendt til sin private e-post.

De som ønsker dette bes fylle inn og levere skjema  til nærmeste overordnede, som deretter sender dette inn til lønningsfører. Skjema  kan eventuelt også fåes i resepsjonen vår i Sandvikveien 21.

Det såkalte ressursnummeret, også kalt ansattnummer, skal oppgis på skjemaet. Ansattnummeret står på lønnsslippene (i feltet under avsenderadressen).

Elektronisk lønnsslipp vil komme som e-post fra Agresso. For å åpne vedlegget må man skrive inn passord, som er ansattnummeret (finnes i emnefeltet på e-posten) + de 5 siste sifrene i personnummeret.

Skjema.

Sist oppdatert 06. mai 2015

Kontakt Oss

Postadresse:
Postboks 8001
4068 STAVANGER

Besøksadresse:
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

facebook_sortMøt oss på facebook

Stavanger Byggdrift KF eies
av Stavanger Kommune.

Stavanger Kommune logo

Miljøfyrtårn logo 2